Servicii De Traduceri

Traduceri în domeniul tehnic

Domeniul tehnic este unul deosebit de complex și variat. Fiecare ramură are o terminologie bine definită și specifică și de aceea este important ca specialistul în traducere să fie familiarizat cu conceptele cu care operează.

Serviciile biroului Translate by Native includ traducerea unor documente precum:

 • proiecte de inginerie civilă și industrială
 • studii de fezabilitate
 • documentații pentru licitații
 • manuale de utilizare
 • instrucțiuni de utilizare
 • instrucțiuni de operare și întreținere
 • cataloage de produse
 • certificate, licențe
 • caiete de sarcini
 • norme de sănătate și securitate în muncă
 • norme de prevenire și stingere a incendiilor
 • procese-verbale

Gama de domenii include:

 • Domeniul energetic
 • Domeniul electric
 • Domeniul mecanic
 • Domeniul construcții
 • Industria petrolieră
 • Industria automotive
 • Transporturi

Traduceri în domeniul juridic

Pentru orice contract, lege, act constitutiv, legislație, certificate ale diverselor instituții sau orice alt document de natură juridică, Translate by Native stă la dispoziția dumneavoastră și garantează pentru confidențialitatea, calitatea și profesionalismul traducerii.

Translate by Native vă oferă traduceri juridice de calitate pentru orice tip de documente, inclusiv:

 • Declarații
 • Acorduri și contracte
 • Decrete și acte normative
 • Patente
 • Documente de identitate
 • Procuri notariale
 • Legislație europeană
 • Somații, notificări
 • Texte legislative
 • Hotărâri judecătorești
 • Act constitutiv, statut
 • Acte de cesiune
 • Titluri executorii
 • Atestate, autorizații diverse

Traduceri în domeniul medical

Echipa Translate by Native are experiență în domeniul traducerilor medicale și farmaceutice, inclusiv:

 • Studii de farmacovigilenţă
 • Studii clinice
 • Prezentări de produse farmaceutice și medicale
 • Prospecte medicamente
 • Articole de specialitate
 • Comunicate de presă
 • Reclame publicitare
 • Manuale de utilizare aparatură medicală
 • Cărți medicale
 • Informații de prescriere
 • Adeverințe medicale
 • Avize epidemiologice
 • Fișe medicale
 • Autorizații de liberă practică
 • Fise pacienți
 • Certificate de analize medicale

Traduceri în domeniul economic

Translate by Native vă oferă traduceri în domeniul economic realizate de traducători autorizați, cunoscători ai domeniului și terminologiei specifice în /din limba romană și limbile engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă, sârbă, croată, maghiară, bulgară, poloneză precum și alte limbi străine.

Traduceri bancare

 • Condiții de creditare
 • Extrase de cont bancar
 • Asigurări
 • Ordine de transfer bancar
 • Rapoarte de audit bancar

Traduceri financiare

 • dosare de participare la licitații
 • dosare de finanțare, leasing
 • adeverințe/declarații de venit

Traduceri contabile

 • Bilanțuri
 • Rapoarte de audit
 • Facturi de import/export

Traduceri comerciale

 • certificate de origine a mărfii
 • certificate constatatoare
 • acte ale societăților comerciale (certificate de înmatriculare, acte constitutive, acte adiționale, caziere fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, asociere)

Traduceri în domeniul financiar

Translate by Native vă oferă soluții specializate de traducere financiară pentru companii, instituții financiare, instituții și autorități publice. Documente importante, cum ar fi rapoarte și prospecte financiare, necesită cea mai mare atenție și expertiză pentru a asigura acuratețea traducerii.

Cu ajutorul dicționarelor financiare brevetate, biroul nostru de traduceri nu este numai alegerea companiilor de top pentru servicii de traducere financiară, ci și un punct de referință în industrie pentru traducerea de termeni financiari. Înțelegând importanța acestor documente, Translate by Native apelează numai la traducători specializați în industria de referință. Beneficiind de traducători specialiști în terminologia financiară, înțelegem fondul acestei probleme și putem oferi astfel servicii de cea mai mare încredere.

>Toți traducătorii au acces la memorii de traducere, dicționare brevetate și terminologie de specialitate, asigurându-se că toate traducerile efectuate sunt atât precise cât și coerente, chiar și în cazul celor mai mari proiecte.

Toți traducătorii care lucrează pentru Translate by Native au încheiat un acord de confidențialitate și nedivulgare a informațiilor. Tratam cu cea mai mare seriozitate prevederile și clauzele de confidențialitate și securitate. Toate traducerile vor rămâne strict confidențiale. Traducătorii noștri sunt conștienți de natura documentelor financiare și înțeleg necesitatea păstrării tuturor informațiilor strict confidențiale.

Limbajul și conceptele financiare pot varia de la o țară la alta. Traducerile financiare necesită traducători specializați în domeniul financiar. Traducătorii noștri financiari înțeleg că unele țări au linii directoare financiare specifice privind formatarea, numerotarea și termenii. Experții noștri sunt instruiți să recunoască aceste diferențe și vă pot asista în aplicarea nomenclatorului corect.

Putem construi rapid echipe de traducere financiară pentru a sprijini proiecte majore care necesită revizii rapide. Managerii noștri de proiect, cu formare în domeniul financiar, sunt calificați atât în planificarea proiectului cât și în asigurarea controlului calității.

Avem experiență vastă în traducerea tuturor tipurilor de documente financiare, inclusiv:

 • Rapoarte anuale
 • Declarații de venit
 • Bilanțuri
 • Situații fluxuri de trezorerie
 • Rapoarte ale auditorilor
 • Rapoarte fiscale de stat
 • Linii directoare de raportare financiară
 • Planuri de afaceri
 • Prospecte
 • Oferte private și publice
 • Documente de asigurare aferente

Traduceri în domeniul marketing

Traducerea de conținut media, literatură și marketing necesită talente și aptitudini care sunt aproape opuse celor necesare pentru traduceri tehnice, juridice, medicale sau științifice, în care exactitatea conceptuală și precizia terminologică sunt de o extremă importanță.

Literary translations

O traducere literară sau de marketing bună presupune a avea un simt al contextului și a fi capabil să reproduci intenția textului original. Traducătorii noștri sunt instruiți pentru a înțelege contextul literar sau de marketing al textului în cauză, pentru a se asigura că traducerea nu conține doar ceea ce vreți să transmiteți, ci și modul prin care vreți să transmiteți un anumit mesaj. Dacă aveți o carte pe care doriți să o traduceți, noi suntem soluția dvs. pentru traduceri literare profesioniste.

Media translations

De la comunicate de presă și articole de știri la specificații multimedia și conținut digital, echipa Translate by Native înțelege industria mass-media. Avem o experiență vastă de lucru cu organizațiile mass-media de top și înțelegem nevoia rapidă și precisă de traduceri media. Suntem în special organizați pentru a asigura schimbări de ultim minut și un timp de reacție scurt pentru proiectele ce nu necesită așteptare.

Pentru domeniul relațiilor publice, consultanții noștri vă pot ajuta la redactare în una sau mai multe limbi străine a:

 • Materialelor specifice (de la comunicate de presă la media kit)
 • Planului de relații publice
 • Campaniei de relații publice
 • Strategiilor de comunicare internă
 • Documentelor ce țin de cultură organizațională (manuale, cărți, regulamente etc.)
 • Manualului de identitate vizuală
 • Cursurilor de public speaking
 • Cursurilor motivaționale pentru angajați
 • Site-urilor web și bloguri PR
 • Conținutului pentru paginile rețelelor sociale
 • Altor materiale pentru presă

Pentru domeniul marketing-ului vă stăm la dispoziție pentru a traduce: pliante, postere, broșuri, cataloage de servicii și produse, conținut pentru online marketing.

 • Traducători cu experiență relevantă în funcție de domenii.
 • Project manager dedicat pentru o comunicare perfectă.
 • Confidențialitate garantată contractual.
 • Respectarea termenelor de predare a proiectelor.